Trầm cảm và bệnh Parkinson (TV-CLB)

để xem bài viết này!

Bài viết khác

CÁC RỐI LOẠN VÀO BAN ĐÊM CỦA BỆNH NHÂN PARKINSON

CÁC RỐI LOẠN VÀO BAN ĐÊM CỦA BỆNH NHÂN PARKINSON

Đối với hầu hết mọi người, ban đêm là thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, đối với nhiều bệnh nhân Parkinson, các rối loạn vào ban đêm làm họ không thể nghỉ ngơi..........

THÔNG TIN VỀ BỆNH PARKINSON KHỞI PHÁT SỚM

THÔNG TIN VỀ BỆNH PARKINSON KHỞI PHÁT SỚM

Trong khi các triệu chứng của bệnh hầu hết giống nhau bất kể khởi phát ở độ tuổi nào, những người trẻ sẽ trải qua căn bệnh khác nhau do hoàn cảnh sống riêng biệt của họ. ...

TÌM HIỂU VỀ LOẠN THẦN TRONG BỆNH PARKINSON

TÌM HIỂU VỀ LOẠN THẦN TRONG BỆNH PARKINSON

Loạn thần trong bệnh Parkinson là một triệu chứng ngoài vận động của bệnh Parkinson, mà gây ra hoang tưởng và/hoặc ảo giác...