Liên hệ

HỘI BỆNH PARKINSON VÀ RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG VIỆT NAM, LẦU 14 KHOA THẦN KINH

215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

028 3952 7078

parkinson@umc.edu.vn