Nội quy hoạt động của hội

Quyền lợi của thành viên

  • Được tham gia sinh hoạt CLB.
  • Được cập nhật kiến thức trong việc kiểm soát tốt bệnh parkinson.
  • Được chia sẻ kinh nghiệm từ những thành viên trong CLB.
  • Được cấp thẻ hội viên.
  • Mỗi thành viên tham gia được phát tài liệu miễn phí.
  • Được tư vấn miễn phí bởi các chuyên gia đầu ngành của khoa Thần kinh.

Nghĩa vụ của thành viên

  • Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của CLB.
  • Chấp hành mọi quy định của CLB.
  • Khi đến sinh hoạt CLB phải mang theo thẻ hội viên.
  • Không cho người khác mượn thẻ.

Bài viết khác